VERHUUR, GRONDWERK & WEGENBOUW

GEBR. KALKMAN B.V.

AANNEMINGS- EN TRANSPORTBEDRIJFGebr. Kalkman B.V. is een aannemings- en transportbedrijf van grondwerk en wegenbouw,
verhuur van grondverzetmachines en vrachtwagens inclusief personeel. Er wordt een
beleid gevoerd waarbij permanent aan kwaliteit en veiligheid wordt gewerkt.

Ook wil Gebr. Kalkman B.V. een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving door
een beleid te voeren waarbij het milieu gerespecteerd wordt, onder andere door duurzame
investeringen en CO2-reductie.

"Snelheid is onze service, service is onze snelheid"